Tag Archives: Ming Lei

Improving Network Throughput in 60GHz WLANs via Multi-AP Diversity

Xu Zhang, Sheng Zhou, Xiaolei Wang, Zhisheng Niu, Xiaokang Lin, Dalin Zhu, Ming Lei, Improving Network Throughput in 60GHz WLANs via Multi-AP Diversity, ICC 2012

Posted in Publications | Tagged , , , , , , , | Leave a comment